0
0
0
0

Kundig, creatief en ter zake doende

Advies

Elannet adviseerde tal van organisaties, groot en klein, profit en non-profit, bedrijf en overheid. Veelal hebben wij geholpen inhoud en structuur te geven aan nieuwe werkmethoden en vormen van samenwerking. Zo brachten wij o.a. adviezen uit over bewonersparticipatie, informatisering, groepsvorming, ruimtelijke ontwikkeling en samenwerking. 

Wij werken niet op de automatische piloot. Door ons gehanteerde methoden worden per adviestraject vastgesteld en op de situatie afgestemd. Waar nodig wordt het bijzondere van een situatie centraal gesteld. In andere gevallen wordt juist meer nadruk gelegd op generieke stelregels en methodieken. Reeds in het offertetraject nemen wij -potentiële- opdrachtgevers bij de hand, ter bepaling van wat gegeven de situatie de beste aanpak is. 

Het is onze specialiteit om in complexe en dynamische situaties heldere structuur te brengen. Zo helpen wij opdrachtgevers om prioriteiten te stellen, hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en een effectieve aanpak in werking te stellen. Onze adviezen ontstaan in onderlinge afstemming met de belanghebbenden. Processen zijn transparant, communicatielijnen kort en onze oplossingen degelijk en creatief. In korte tijd weten wij de essentie naar voren te halen en structuur aan te brengen. Daarbij sluiten wij zoveel mogelijk aan bij reeds beschikbare kennis, vaardigheden en potenties. Oplossingen moeten ook daadwerkelijk door de organisatie kunnen worden gedragen en uitgevoerd. En mochten er -gegeven de doelstellingen- extra competenties benodigd zijn, dan zullen wij dat aangeven. En soms kunnen wij daarin zelfs voorzien. 

Als geen ander weten we verschillen te overbruggen en tegenstellingen tot een vergelijk te brengen

Vaak is het onze taak om vernieuwing en beweging te brengen. Daarbij brengen wij bijzondere kennis, ervaring en vaardigheden aan de tafel. Weerstanden en risicofactoren weten we snel te herkennen. Als geen ander weten we verschillen te overbruggen, en tegenstellingen tot een vergelijk te brengen. Doorgaans vinden we niet alleen de weg van de minste weerstand, maar ook een vernieuwende en effectieve aanpak die organisaties op voorsprong zet. En daarbij gaat het zelden om 'dure' oplossingen. We durven zelfs te stellen dat onze creatieve en deskundige aanpak  zichzelf altijd terugverdient.

Specifieke deskundigheid

Specifieke deskundigheid hebben wij op uiteenlopend gebied. Telkens staan daarin centraal: mens, samenwerking en organisatie. De benadering kan daarbij variëren. Zo zijn er de meer technische invalshoeken zoals de informatisering en de samenwerkingsinfrastructuur. Ook zijn er meer formele invalshoeken zoals de  administratief/juridische benadering, controlling en procesoptimalisatie. Verder zijn er theoretische invalshoeken zoals groepsdynamica, organisatiekunde en gemeenschapsvorming.  En tot slot zijn er praktische invalshoeken zoals communicatie, groepsmoderatie en competentiesturing. Deze verschillende invalshoeken kunnen door ons worden geïntegreerd in één samenhangend advies.

... innovatieve projecten waarbij een nieuwe aanpak wordt geïntroduceerd of waarbij nieuwe mogelijkheden worden verkend

Concrete projecten

Concrete adviestrajecten waarmee Elannet zich de afgelopen jaren heeft bezig gehouden betroffen: interne samenwerking, strategie, samenwerkingsverbanden, bewonersparticipatie, ruimtelijke (her)ontwikkeling, samenwerkingsinfrastructuren, interne informatievoorziening, organisatieontwikkeling, conflictbemiddeling en -hantering, competentiemanagement, produktontwikkeling, business development en positionering. Altijd ging het om innovatieve projecten waarbij een nieuwe aanpak werd geïntroduceerd of nieuwe mogelijkheden werden verkend. En altijd was sprake van 'snel aan de slag': na korte en krachtige voorbereiding starten met uitvoering om daadwerkelijk ervaring op te doen, die vervolgens wordt omgezet in formele kennis, waarna het project op verantwoorde wijze kan worden opgeschaald.

Publicaties